Novinky

01.06.2021 22:15
Akademie Mgr. Stanislavy Emmerlingové, i tam se se mnou můžete potkat. V roli asistentky paní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nejčastější problémy, se kterými se na mě klienti/rodiče obracejí

 • Posouzení školní zralosti dítěte a příprava na zahájení školni docházky.

 • Zpráva z pedagogicko psychologické poradny (PPP), se kterou si neví rodiče rady.
 • Pedagogicko psychologickou poradnou diagnostikovaná dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.
 • Pedagogicko psychologickou poradnou diagnostikovaná porucha chování (ADHD, ADD).
 • Logopedem diagnostikovaný opožděný vývoj řeči.

 • Adaptační potíže ve škole – dítě se straní kolektivu, nechce se mu do školy; brečí, když má jít do školy; bolí ho bříško apod.

 • Učení a přípava do školy je velice namáhavá, časově náročná a očekávaný výsledek v podobě školních úspěchů se nedostavuje - zejména v předmětech český jazyk a matematika.

 • Dítě je ve škole (a nejenom ve škole) roztěkané, nesoustředěné, nedává pozor; vypadá, jako když neslyší/nevidí.

 • Dítě nerado čte, hůř se orientuje v textu.

 • Dítě nerozumí tomu, co čte.

 • Dítě při čtení zaměňuje slova, vymýšlí si slova, zaměňuje písmena (b/p, m/n ...) apod.

 • Záměna tvarově podobných písmen a číslic při psaní.

 • Horší/jinou výslovnost některých hlásek.

 • Nevhodný úchop tužky.

 • Neschopnost zapamatovat si správný úchop tužky.

 • Horší grafomotorika (tuhá ruka při psaní).

 • Potíže se zapamatováním postupu psaní některých psacích písmen, číslic.

 • Problémy při řešení slovních úloh.

 • Problematické chování.

 • Strach z paní učitelky.

 • Strach ze zkoušení, zkoušek.

 • Potíže vyjádřit své myšlenky písemně.

 • Potíže s pamětí.

 • Dítě nemá rádo změny, trvá na určitých postupech, rituálech (pokud není diagnostikován autismus).

 • Nedůvěra dítěte v sebe sama.

 •  Nízké sebevědomí apod.

 

Máte jiný problém či zakázku?

Není možné vypsat vše, co se svými klienty řeším a čeho všeho se můžeme během našich setkávání dotknout. Toto jsou nejčastější témata, se kterými klienti přichází. Pokud nevíte, zda vaše problematika spadá do mnou poskytovaných služeb, zavolejte mi.

Kontakt

Mgr. Jana Štěpánová Praha 8 - Karlín
Sokolovská 44
Provozní doba: dle telefonické dohody

+420 608 103 720

Dolní Bousov
Záhumní 647
Provozní doba: dle telefonické dohody
+420 608 103 720 jana.stepanova@specialnipedagog.eu